Ενισχυτική διδασκαλία- μεσημεριανή μελέτη
Απευθύνεται σε παιδιά που:
 
  • αδυνατούν να διαβάσουν μόνα τους τα μαθήματά τους
  • διαβάζουν πολλές ώρες χωρίς επιτυχία
  • έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση


Η μελέτη στην «Παιχνιδομαθητεία»,  διαφοροποιείται από ένα δάσκαλο στο σπίτι ή το φροντιστήριο, καθώς:

•  οι εκπαιδευτικοί είναι εξειδικευμένοι στην παροχή διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με δυσκολίες μάθησης

•  ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, ώστε  το παιδί να αποκτήσει τις στρατηγικές μελέτης που θα του επιτρέψουν να αυτονομηθεί και να μάθει να διαβάζει μόνο

•  τα παιδιά δουλεύουν σε ολιγομελείς ομάδες για τουλάχιστον μιάμιση ώρα και οι τιμές διαφοροποιούνται από την παροχή εξατομικευμένων συνεδριών


 Συγκεκριμένα:  

α) επεξηγούμε τις έννοιες και τις οδηγίες,

β) δίνουμε παραδείγματα, οπτικούς οργανωτές και οργανώνουμε το χρόνο ενασχόλησης με το κάθε μάθημα,

γ) προσφέρουμε οργανωτές μελέτης στο σπίτι,

δ) χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα και λίστες αυτοελέγχου,  

ε) ενημερώνονται οι γονείς για την πορεία του μαθητή δια ζώσης καθώς και από εξειδικευμένο λογισμικό.

                                                                              

Αποτέλεσμα το παιδί σας μαθαίνει πώς να μελετά πιο  αποτελεσματικά, πώς να οργανώνει το χώρο και τον χρόνο του. Έτσι έχει καλύτερη επίδοση στο σχολείο, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και περισσότερο χρόνο για εξωσχολικές δραστηριότητες .

Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων τηλεφωνείστε μας!